สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สวัสดิการสังคม

สวัสดิการสังคม

วันที่ 25 มีนาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ของ คุณมาลา คุณวุฒิ
  พร้อมมอบเงินทุนสวัสดิสังคมครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ในนามของสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาส นี้ด้วย

Tags :

view