สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประเภท เจ้าหน้าที่สหกรณ์

วงเงินกู้
ประกัน
ระยะเวลาผ่อน
คนค้ำ
หุ้น
ไม่ทำ
คนค้ำ+ชีวิต
คนค้ำ+ชีวิต+ประกัน
2 เท่าของหุ้น+เงินฝาก ไม่เกิน 1ล้าน
¥
200 (ไม่เกิน 60ปี)
2.5แสน/1คน
25%
4 เท่าของหุ้น+เงินฝาก ไม่เกิน 1ล้าน
¥
200 (ไม่เกิน 60ปี)
5แสน/1คน
25%
5 เท่าของหุ้น+เงินฝาก ไม่เกิน 1ล้าน
¥
¥
200 (ไม่เกิน 60ปี)
2คน(ขรก.)
15%
ฉุกเฉิน : 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท / 12 งวด
สามัญโครงการ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท / 60 งวด
 
สิทธิของผู้ค้ำ
เงินเดือนไม่เกิน 7,000 บาท ค้ำได้ 2 คน
เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ค้ำได้ 3 คน
เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ค้ำได้ 4 คน
เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ค้ำได้ 5 คน
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ค้ำได้ 6 คน
view