สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประเภท ข้าราชการบำนาญ / สามัญโครงการ

วงเงินกู้
ประกัน
ระยะเวลาผ่อน
คนค้ำ
หุ้น
ไม่ทำ
คนค้ำ+ชีวิต
คนค้ำ+ชีวิต+ประกัน
ไม่สมัคร สสทธ/ชสอ
250,000+หุ้น+เงินฝาก
180
2.5แสน/1คน(ขรก.)
25%
สมัคร สสทธ/ชสอ
หุ้น+เงินฝาก+
180
5แสน/1คน
25%
80%ของฌปณกิจ สสธท.และ สสชสอ.
ฉุกเฉิน : 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท / 12 งวด
สามัญโครงการ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท / 48 งวด
 
สิทธิของผู้ค้ำ
เงินเดือนไม่เกิน 7,000 บาท ค้ำได้ 2 คน
เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ค้ำได้ 3 คน
เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ค้ำได้ 4 คน
เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ค้ำได้ 5 คน
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ค้ำได้ 6 คน
view