สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประเภท ลูกจ้างเงินบำรุง
วงเงินกู้
ประกัน
ระยะเวลาผ่อน
คนค้ำ
หุ้น
ไม่ทำ
คนค้ำ+ชีวิต
คนค้ำ+ชีวิต+ประกัน
50,000+หุ้น+เงินฝาก ไม่เกิน 200,000
¥
60
2.5แสน/1คน
25%
100,000+หุ้น ไม่เกิน 300,000
¥
60
5แสน/1คน
25%
100,000+หุ้น ไม่เกิน 200,000
¥
¥
84
1คน(ขรก.)
15%
ฉุกเฉิน : 1 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท / 3 งวด
 
สิทธิของผู้ค้ำ
เงินเดือนไม่เกิน 7,000 บาท ค้ำได้ 2 คน
เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ค้ำได้ 3 คน
เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ค้ำได้ 4 คน
เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ค้ำได้ 5 คน
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ค้ำได้ 6 คน
 
view