สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประเภท ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

วงเงินกู้
ประกัน
ระยะเวลาผ่อน
คนค้ำ
หุ้น
ไม่ทำ
คนค้ำ+ชีวิต
คนค้ำ+ชีวิต+ประกัน
1.5 ล้าน
¥
240
2.5 แสน/1คน(ขรก.)
25%
3 ล้าน
¥
240
5 แสน/1คน
25%
3 ล้าน
¥
¥
240
2คน(ขรก.)
15%
ฉุกเฉิน : 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท / 12 งวด
สามัญโครงการ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท / 60 งวด
 
สิทธิของผู้ค้ำ
เงินเดือนไม่เกิน 7,000 บาท ค้ำได้ 2 คน
เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ค้ำได้ 3 คน
เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ค้ำได้ 4 คน
เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ค้ำได้ 5 คน
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ค้ำได้ 6 คน
view